ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1
หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ บ้านแผ่นดินธรรม   ตำบลลาดบัวขาว  อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
เบอร์โทรศัพท์ (044) 325661
Email : [email protected]


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน