ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
comsci p.4 19/02/2020 40
comsci m.1 18/20/2020 41
งาน ม.3 30
comsci m.2 18/02/2020 43
วิชาคอมพิวเตอร์ ป.3 44
computer m.2 17/02/2020 39
com m1 13/02/2020 38
วิทยาการคำนวณ ป.4 12/20/2020 32
com p6 12/02/2020 57
comsci m1 11/02/2020 31
computer m.2 3/2/20 55
วิทยาการคำนวณ ม.1 29/01/2020 87
2 30
1 39
microbit 26
microbit-test RAR Archive ขนาดไฟล์ 246.58 KB 21
คู่มือประเมิน สมศ. รอบ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 162
อบรมแผน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.5 MB 114
แผน 56 Word Document ขนาดไฟล์ 665.15 KB 2143