โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1

หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ บ้านแผ่นดินธรรม   ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
เบอร์โทรศัพท์ (044) 325661 Email : info@jrn-1.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย ICT 62220249 CONNEXT ED – TRUE