วิธีการเข้าใช้งาน WIFI ในระบบปฏิบัติการ Android , IOS   SSID : JRN-Free-Wifi

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 ได้มีการให้บริการ WiFi ในชื่อ SSID : JRN-Free-WiFi ซึ่งเป็น มาตรฐาน WiFi by facebook-wifi มีสัญญาณไวไฟที่ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานมากภายในโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 และพร้อมรองรับจำนวนผู้ใช้งานได้เยอะ