วิธีการเข้าใช้งาน WIFI ในระบบปฏิบัติการ Android , IOS   SSID : JRN-One

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 ได้มีการให้บริการ WiFi ในชื่อ SSID : JRN-One ซึ่งเป็น มาตรฐาน IEEE 802.1x มีสัญญาณไวไฟที่ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานภานในโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1