โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ บ้านแผ่นดินธรรม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 เบอร์โทรศัพท์ (044.) 325661
Previous
Next
18 Sep 2021, 7:10 AM (GMT)

😷 Thailand Corona Virus Cases Update

1,462,901 Total
15,246 Deaths
1,317,527 Recovered

๘ เจียรวนนท์ อุทิศ

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ บ้านแผ่นดินธรรม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 เบอร์โทรศัพท์ (044.) 325661